Izgradnja mosta preko rijeke Vuke u Vukovaru

by

 

ČELIČNE KONSTRUKCIJE: 24.000,00 kg

BRAVARIJA: VANJSKA BRAVARIJA

 

Poduzetnički inkubator Pakrac

by

 

ČELIČNE KONSTRUKCIJE: 65.000,00 kg

 

Rekonstrukcija-uređenje javno-prometnih površina u centru grada Vukovara – faza I

by

 

SANACIJA MOSTA: 5.000,00 kg

Izgradnja višestambenog objekta u Umaškoj ulici u Osijeku

by

 

BRAVARIJA: UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA

Izgradnja stambeno-poslovne građevine “Modul” na raskrižju Ćićarijske i Strossmayerove ulice u Osijeku

by

 

BRAVARIJA: UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA

LIMARIJA

 

Školsko sportska dvorana područne škole OŠ “Đuro Pilar” u Brodskom Vinogorju, Brodsko-posavska županija

by

 

PODKONSTRUKCIJE: 10.000,00 kg

KROVOPOKRIVAČKI: 500,00 m2

FASADERSKI: 800,00 m2

BRAVARIJA: UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA

 

 

Izvođenje radova građevinsko-prometog uređenja ulice bana Josipa Jelačića u Višnjevcu (faza I, II, III, IV i V)

by

 

KONTAKTNA MREŽA: 88.000,00 kg

 

Poslovna građevina “Kandit” u Nemetinu

by

 

PODKONSTRUKCIJE: 10.000,00 kg

KROVOPOKRIVAČKI: 19.000,00 m2

BRAVARIJA: POMOĆNI OBJEKTI

 

 

Izgradnja dječjeg vrtića u Bilju

by

ČELIČNE KONSTRUKCIJE: 5.000,00 kg

KROVOPOKRIVAČKI: 550,00 m2

BRAVARIJA: UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA

 

Izgradnja prve faze Vatrogasnog doma “Retfala”, Osijek

by

KROVOPOKRIVAČKI: 400,00 m2

BRAVARIJA: UNUTARNJA I VANJSKA BRAVARIJA