Projekt “Osposobljavanje postojećeg kadra radi unaprjeđenja tehnoloških procesa proizvodnje i montaže” provodi se s ciljem unaprjeđenja stručnosti i kompetencija zaposlenika kako bi se stvorili uvjeti za usklađivanje s europskim normama i stjecanje certifikata kontrole kvalitete proizvodnih procesa i kvalitete proizvoda radi sudjelovanja u tržišnom natjecanju unutar EGP-a. Projektom edukacije I izobrazbe obuhvaćeno je 14 zaposlenika tehničke pripreme, proizvodnje i montaže metalnih konstrukcija u visokogradnji.