Vršimo usluge rezanja i savijanja limova, cijevi i profila. Limove debljina do d=10 mm režemo plazma rezačicom dimenzija 12.000X2.200mm ili škarama za sječenje za limove do d=8mm, dužine 3.000 mm. Limove od d=10 mm do d=100 mm režemo plinskom rezačicom dimenzija 12.000X2.200mm. Kutno savijanje limova radimo na kutnoj presi dimenzija 6.000 mm kapaciteta 300 ton, kružno savijanje na valjcima dimenzija 2.000 mm do max.debljine d=6 mm.