Usluge zavarivanje primjenom postupaka zavarivanja (REL 111, MIG/MAG 135/136, TIG141, 11,ZAVARIVANJE MOŽDANIKA 785, ZAVARIVANJE ARMATURE 21), za koje posjedujemo odgovarajuće ateste postupaka, te ateste zavarivača i ateste operatera.